Meclis Üyeliğim

Federal Meclis üyesi olarak kuşkusuz bir çok sorumluluklarım var. Bunların başında elbette seçmenlerime karşı olan yükümlülüklerim geliyor. Dolayısıyla meclis çatısı altında seçmenlerin hakları için mücadele veriyorum. Fakat benimle beraber yüzlerce meslektaşım da aynı iddiayı taşımaları nedeniyle bireysel olarak başarı sağlamanın mümkün olmadığı altı çizilmesi gereken bir gerçektir. İşin sırrı toplumun her alanında olduğu veya olması gerektiği gibi örgütlü anlayışta yatıyor. Bu nedenle milletvekilleri olarak bizler de görüşlerimizi en etkin şekilde ortaya koyabilmemiz için partili arkadaşlar olarak grup halinde çalışıyoruz.

Bu çerçevede diğer partilerin olduğu gibi Yeşiller Partisi’nin de meclis grubu var ve doğal olarak ben de bu grubun bir üyesiyim. Bunun yanı sıra parti meclis grubunun bana verdiği yetkiyle grubun başkanvekili olarak görev yapıyorum. Bu görevim itibariyle bir yandan Yeşiller Partisi meclis grubu yönetirken, diğer yandan da meclis grup yöneticilerinden biri olarak grubun "Bilgi ve Kuşaklar" başlıklı  çalışma grubun siyasi koordinasyonunu üstlenmiş bulunuyorum. Yönettiğim çalışma grubu çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar, aile, bilim, teknolojı, eğitim, üniversite, kültür ve medya gibi vatandaşları doğrudan ilgilendiren konuları kapsıyor.

Bununla ilintili olarak çalışma grubun bir alt grubu olarak tanımlanabilecek Yeşiller Partisi meclis grubunun „Bilim ve Araştırma“ ile „Kadınlar, Yaşlılar, Gençlik ve Aile“ başlıklı alt çalışma gruplarında aktif görev yapıyorum. Buna paralel olarak da aynı başlıklı ve tüm parti gruplarından temsilcilerin katıldığı meclis komisyon çalışmalarına katılarak Yeşiller Partisi’nin düşüncelerini savunuyorum ve komisyon üyelerine tekliflerimizi sunuyorum.

Diğer yandan Federal Meclis bünyesinde çocuk ve maliye alt komisyonlarında yedek üyelik görevlerimi de sürdürüyorum ve fırsat buldukça her iki alt komisyonun çalışmalarına da katılıyorum. Özellikle uzmanı olduğum çocuk politikaları nedeniyle çalışma tempom ne kadar zoğun olursa olsun, çocuk alt komisyonunu yakinen takip ediyorum.