Uyum sorun değil, büyük bir potansiyel

Yeşiller Partisi federal meclis grubu olarak aldığımız uyum kararıyla 2016 yılından itibaren bir arada yaşamın önünün açılmasını talep ediyoruz. Almanya’da yaşayan her beş kişiden biri göçmen kökenli. Bu orana son bir yıl içinde bir milyonu aşkın sığınmacının geldiğini de eklersek, konuya polemiklerle yaklaşmanın hiç kimseye fayda getirmeyeceği gibi ırkçı akımların ekmeğine yağ süreceği aşikardır.

Dolayısıyla Yeşiller Partisi federal meclis grubu olarak talebimiz açık ve net: Önümüzde bir sorun var, ama bu sorunu çözecek potansiyel de var. Bu süreçte gördüğümüz en büyük sorun federal iktidarın ta kendisidir. Öyle ki, federal iktidarın genel tutumuna baktığımızda bir çelişkiler yumağı görüyoruz, dolayısıyla da vatandaşın kafası giderek karışıyor, sorunu en mağdur olanda arıyor. Oysa ki, federal iktidar kendi içinde net olsa, vatandaşa şunu söyleyebilir, söylemeli de: Önümüzdeki beş yıl içinde uyum konusuna yaklaşık 20 milyar euro yatırım yapılmalıdır. Yeşiller Partisi federal meclis grubu olarak bilinçli bir şekilde yatırımdan bahsediyoruz, çünkü çok net olan şu ki, bu yatırımla uyum konusu sorun olmaktan çıkar, gerek maddi gerekse manevi anlamda büyük bir potansiyele dönüşür.

Burada altı çizilmesi gereken husus şu: Almanya’da uyumun iyi işlediği alanlarda göçmen kökenlilerin ülke refahına katkısı çok yüksek düzeyde. Bunun en somut örneği, göçmen kökenlilerin en yoğun olduğu bölgelerde, refahın daha yüksek seviyelerde olmasıdır. Diğer bir değimle: Almanya’nın farklı bölgelerine baktığımızda, refahın daha düşük olduğu eyaletlerde göçmen kökenlilerin oranının bir hayli düşük olduğunu görüyoruz. İşin garip yanı ise, tam da bu eyaletlerde göçmen karşıtlığının cirit attığıdır. Bir yer hariç: Bavyera! Bu eyalette refah seviyesi çok yüksek olmasına rağmen göçmen karşıtlığı neredeyse doğal bir anlayış haline gelmiş durumda. Buradaki sorun ise eyalet iktidarı olan CSU’nun çelişkiler yumağı içinde olması değil, tam tersine çok net olması, o da parti yöneticilerin söylemlerinin merkezine göçmenleri potansiyel sorun olarak göstermeleri, bu yönde sürekli polemik yapmaları ve özü itibariyle büyük bir refah içinde yaşamalarına rağmen vatandaşların korkularını körüklemeleridir.  Ne demiş atalarımız: korkunun ecele faydası yok! Biz de diyoruz ki, korkunun birlikte yaşama hiç faydası yok. Sorun var olabilir, sorun büyük de olabilir, ama bu sorunu büyütmekte, çözmekte siyasetin elinde. Biz Yeşiller olarak ortada sorundan çok, potansiyel var diyoruz ve bu potansiyeli daha da büyütmek istiyoruz!  

Sosyal medya bağlantılarım

  • https://twitter.com/ekindeligoez
  • https://www.facebook.com/fanprofil.ekin.deligoez
  • http://www.youtube.com/user/ekindeligoez