Federal hükümetin güçsüz iradesi ve sığınmacıların güç koşullardaki yaşamı

Dünya genelinde 60 milyona yakın insan savaştan, zulümden ve çaresizlikten dolayı yurdundan kaçarak başka ülkelere sığınıyor. Bu insanların ancak çok az bir kısmı Almanya'ya ulaşabiliyor. Ulaşanlar ise Almanya'da sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Unutulmamalı ki, Almanya dünyanın en zengin ülkelerinden biri ve araştırmalara göre hemen hemen her ikinci vatandaş gönüllü olarak sığınmacılara bir şekilde yardımda bulunarak duyarlılığını ortaya koymuştur. Ne varki federal hükümet kapsamlı bir plan ve proje üretemediği için, binbir zorlukla ülkeye ulaşan ve sığnan insanların azımsanmayacak bir bölümü dram içinde yaşamaya devam etmek zorunda kalıyor.

Federal hükümet maalesef güçlü bir irade ortaya koyamıyor ve çaresizlik içinde davranıyor.  Bu nedenledir ki, Yeşiller Partisi olarak sığınma ve iltica işlemlerini hızlandırma yasa tasarısıyla çok somut önerilerde bulunarak "Umutsuzluğa gerek yok, çare var!" diyoruz. Bu çerçevede her şeyden önce Almanya'ya sığınanların tahminen yarısının 25 yaş altında olduğunu var sayarak, bu insanların uyumu için eğitime özel önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Federal hükümet bu gerçeği görmezden gelmeyi bırakıp eyaletlere 10 milyar euroluk ek destek vermelidir.

Diğer yandan sanayi ve ticaret odalarıyla birlikte esnaf ve zaanatkarlar birliklerinin devletle el ele vererek "Uyum icin Almanya Fonu" kurmaları. Bu fon üzerinden maddi anlamda kısıtlı bir potansiyele sahip belediyelere ve meslek insiyatiflerine meslek eğitimi konusunda destek olunmalı. Özellikle belediyeler bu destekle çok daha aktif hale getirilebilir, dolayısıyla meslek eğitimi gibi bir çok sorun su yüzüne çıkmadan çözülebilir.

Tasarımızda öne çıkardığımız bir diğer önerimiz de barınma sorunun çözümüne yönelik. Buna göre gerek burada kalıcı olan sığınmacı veya ilticacıların, gerekse dar gelirli vatandaşlarımızın en temel hakkı olan sağlıklı barınma hakkını çok önemsiyoruz. Federal hükümet bu ihtiyacı gidermek için kesinlikle yıllık 2 milyarlık ek bütçe çıkarmalıdır.

Sorun su yüzüne çıkmadan çözüm üretilebiliyorsa siyaset başarılı olmuş demektir. Taleplerimizin tamamı bu mantığa dayalı olduğu için federal hükümetten beklentimiz böylesi bir süreçte bürokratik engelleri kaldırarak sorunlara hızlı çözüm mekanizması yaratmasıdır. Bunu yaratmak çok mu zor? Hayır değil! Bunun altyapısını yasası tasarımzda a'dan z'ye net bir şekilde ortaya koyuyoruz. 

Sosyal medya bağlantılarım

  • https://twitter.com/ekindeligoez
  • https://www.facebook.com/fanprofil.ekin.deligoez
  • http://www.youtube.com/user/ekindeligoez