Basın ne kadar özgür ise toplum da o kadar özgürdür

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 2015 raporu maalesef çok karamsar. İçinde bulunduğumuz yıl boyunca dünya çapında tutuklanan gazetecilerin  yüzde onbirinin Türkiye’den olması ise Ankara’nın basın özgürlüğüne karşı tutumunun çağdaş demokrasiyle pek bağdaşmadığını ortaya koyuyor. Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanmaları da gösteriyor ki, önümüzdeki süreçte de basın özgürlüğünden çok basına uygulanan baskıdan söz edeceğiz.

Basına yönelik baskı belki belli fikirlere yönelik uygulanıyor gibi görünsede aslında zararı basının tamamına yöneliktir. Zira baskının egemen olduğu bir ortamda basına olan inanç tümüyle inandırıcılığını kaybeder. Dolayısıyla burada olması gereken ilk önce basın emekçilerin fikirleri ne oşursan olsun dayanışma içinde olmalarıdır.   

Basın ne kadar özgür ise toplum da o kadar özgürdür. Günümüz dünyasında demokrasi ve özgürlüğün olmadığı ülkelere baktığımızda, umutsuzluktan başka bir şey görmüyoruz. Umutsuzluğn sonu ise karanlaktır. Oysa ki genç bir topluma sahip olan Türkiye’ye yakışan aydınlıktır ve bu yönüylele dünyaya örnek olmaktır.

Sosyal medya bağlantılarım

  • https://twitter.com/ekindeligoez
  • https://www.facebook.com/fanprofil.ekin.deligoez
  • http://www.youtube.com/user/ekindeligoez