Çocukların bugününü de, yarınını da görmezden gelen federal bütçeye hayır!

Maliye bakanı Schäuble’nin 2015 için hazırladığı ve büyük koalisyonun arkasında durduğu federal bütçe Almanya’nın temel sorunlarını çözmek bir yana, sorunları daha da karmaşık hale getiriyor. Çağdaş bir gelecek beklentisi içinde olan her vatandaş  eğitim ve çevrecilik ile ilgili yatırımlar beklerken, Merkel liderliğindeki koalisyon sosyal kasaları boşaltmakla meşgul.  İşin trajik yönü ise tüm bunların altında sosyal demokrat SPD’nin de imzasının olması.
 
Bu politikanın mantığı çok net: Bir yandan eğitimde çocukları pas geçmek, diğer yandan ise sosyal kasaları boşaltarak çocukların geleceğini riskli hale getirmek. Bu mantığın neticesinde Almanya bilgi ve sosyal toplum anlayışından giderek uzaklaşacaktır, ki bunu kabul etmek mümkün değil.  Dolayısıyla maliye bakanı Schäuble süratle bu yanlıştan vazgeçerek, komplekse girmeden Yeşiller olarak getirdiğimiz önerilere kulak vermelidir.
 
Derdimiz sırf muhalefetteyiz diye federal hükümete muhalefet etmek değil. Muhalefette olsak dahi, federal hükümet gibi maddi kaynakları anlamsız bir şekilde tüketmiyoruz, aksine fikir ve çözüm yolları üreterek, girdikleri karanlık tünelde ışık tutuyoruz. Ülke geleceğini aydın tutan en önemli ışık ise hiç kuşku yok eğitimdir. Herkes bunun farkında, bir federal hükümet farkında değil. Federal hükümet farkına varana kadar inatla anlatacağız. Gerçi anlayacaklarından şüpheliyim. O zaman tek bir seçenek kalıyor. Vatandaşlarımızdan alacağımız yetkiyle iktidara gelerek önerilerimizi hayata geçirmek ve gelecek ile aydınlığı bir madalyonun iki yüzü gibi yaşatmak.

Sosyal medya bağlantılarım

  • https://twitter.com/ekindeligoez
  • https://www.facebook.com/fanprofil.ekin.deligoez
  • http://www.youtube.com/user/ekindeligoez